Nederlands Engels Polski
Oog voor de ontwikkeling van jouw kind!
• Gastouderpanel

Kroostopvang vindt het belangrijk dat gastouders hun stem kunnen laten horen als het gaat om nieuw beleid en heeft daarom een gastouderpanel opgericht. Hiervoor is er een platform actief op Yammer.

In het gastouderpanel nemen alleen gastouders deel die gastkinderen opvangen via Kroostopvang.

We vinden het leuk als gastouders actief mee willen denken over ons beleid en de uitvoering hiervan. Ben je gastouder en zelf ook geïnteresseerd om deel te nemen? Stuur een mail naar carlien@kroostopvang.nl